Search This Blog

Pages

Friday, 9 December 2011


Mata Pelajaran  :   Bahasa Melayu
Tahun               :   Tahun 2
Tajuk                :   Makanan Seimbang
Objektif             :   Pada akhir pelajaran murid dapat :

i.      Menyatakan jenis-jenis makanan yang berkhasiat .
ii.    Menyampaikan maklumat berdasarkan sesuatu bahan .
iii.   Menyatukan maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi.Fokus Utama      :  

2.2       Melaporkan sesuatu dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan tepat.

Aras 2 (i) menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul.

3.1       Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara @ tajuk dengan menggunakan kata istilah, frasa ayat yang tepat, dan laras bahasa yang sesuai.

Aras 3 (i) menghuraikan maklumat yang Disampaikan dengan bahasa yang sesuai.

4.2       Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengularan, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

Aras 1 (i) memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian dan maklumat yang diterima .Fokus Sampingan     :

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan

Aras 3 (i) menilai dan membetulkan kesilapan ayat dalam teks.
No comments:

Post a Comment